Pomysłowe projekty na rzeczy użytkowe z surowców wtórnych

Jest to forma konkursu zaproponowanego naszym uczniom w okresie od 29 stycznia do 18 marca 2024 roku.
Potrzeba takiego właśnie konkursu ma istotne podstawy:

 • 2,1 mld ton – tyle odpadów wytwarza się każdego roku w UE; ilość odpadów i sposób gospodarowania nimi znacznie się różnią w poszczególnych krajach UE, ale nastąpiła zmiana w kierunku zwiększenia recyklingu i zmniejszenia składowania;
 • aby ograniczyć ilość odpadów i ich wpływ na środowisko, UE przyjęła ambitne cele w zakresie ich recyklingu i składowania oraz pracuje nad przepisami w sprawie odpadów opakowaniowych; celem jest wspieranie przejścia na bardziej zrównoważony model, czyli gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – co to jest?
Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.
W ostatnim czasie coraz więcej ludzi poszukuje możliwości maksymalnego przedłużenia życia raz wyprodukowanych rzeczy. Motywacje są różne – może to być forma zabawy, czasami jest to konieczność. Część osób manifestuje w ten sposób, że troszczy się o środowisko naturalne. Tak naprawdę, jedynie od naszych pomysłów i wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystamy stare przedmioty. Meble, ubrania, butelki czy puszki mogą dowolnie przeistaczać się w nowe twory.
Naszym uczniom nie zabrakło wyobraźni. Do konkursu przystąpiło 10 osób. Zgodnie z kryteriami otrzymały nagrody w postaci ocen cząstkowych z biologii. Kilka prac wykonano w parach uczniowskich.

Najciekawsze zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym a ich autorzy są laureatami tego szkolnego konkursu o charakterze ekologicznym:

 • Marcelina Mazur kl. 4 T ( kilka pięknych prac),
 • Igor Zalewski kl. 1 TH,
 • Oliwia Piasna i Karol Warzybok kl. 3 A,
 • Borys Łazanowski i Igor Fugiel z kl. 1 A,
 • Seweryn Łuczkiewicz z kl. 1 A.

Serdecznie gratuluję laureatom i zachęcam innych do zaangażowania się w problem powtórnego wykorzystywania surowców wtórnych. To już nasza konieczność!

O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów:

 • kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz;
 • weź na zakupy torbę wielorazowego użytku;
 • unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań;
 • wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych.
Skip to content