Szkolny Klub Wolontariatu

Wolontariat w Szkole

Uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły o kilku lat podejmują się jako wolontariusze wielu działań na rzecz potrzebujących. Poniżej przedstawiamy cykliczne akcje, w których biorą udział.

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Pomagamy ratować polskie nekropolie na Kresach. Pracujemy w wakacje razem z Polakami z Ukrainy.

Bajkowe Mikołajki

Co roku przygotowujemy przedstawienie mikołajkowe dla podopiecznych z Domu Dziecka. Oprócz tego zbieramy środki na paczki z prezentami dla dzieci.

Honorowi Krwiodawcy

Grupa uczniów i pracowników Szkoły corocznie uczestniczy w akcji honorowego oddawania krwi.

Szlachetna Paczka

Pomagamy anonimowej rodzinie zbierając przed Gwiazdką przedmioty potrzebne naszym potrzebującym.

Gala "Renifery"

Na szkolnej Gali „Renifery” podsumowujemy całoroczne akcje wolontariackie i nagradzamy (w różnych kategoriach) nauczycieli i uczniów, którzy zostali wybrani w plebiscycie uczniowskim.

Pomoc zwierzętom

Zbieramy karmę i koce dla schroniska zwierząt. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

Skip to content