Historia szkoły

Kalendarium

Nasza Szkoła jest jedną z najstarszych placówek edukacyjnych w regionie.

Przez ponad 70 lat kilkakrotnie zmieniana była jej nazwa, ale zawsze w dużym stopniu związana była ze sportem i tradycjami Karpacza i okolic.

Każdy dyrektor dokładał swoją „cegiełkę” w rozwój Szkoły, dlatego dziś jest ona nowoczesnym obiektem, w którym młodzież pod okiem życzliwych pedagogów może rozwijać swój potencjał.

Przez dziesięciolecia mury szkolne opuściło wiele pokoleń wspaniałej młodzieży.

Absolwenci są w naszej Szkole zawsze mile widziani!

21.09.1945
Państwowe Gimnazjum Klimatyczne
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był Sebastian Kotarba.
1.12.1945
Państwowe Gimnazjum Ogólnokształcące
1.09.1946
Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. M. Mochnackiego
1948/1949
Państwowe Liceum Ogólnokształcące w Karpaczu
Liceum w Karpaczu zorganizowano w przedwojennym budynku po niemieckim pensjonacie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Z racji swojego położenia i klimatu szkoła prowadziła szkolenie sportowe. Miała także swoich olimpijczyków w dyscyplinach skoki narciarskie i saneczkarstwo lodowe.
1975
Liceum stało się szkołą o profilu sportowym
1980
SMS
Dzięki Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Sportu powołano do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego, drugi po Zakopanem ośrodek szkolący młodych ludzi w dyscyplinach: narciarstwo klasyczne i alpejskie, saneczkarstwo, biathlon. Obecnie uczniowie wyczynowo uprawiający sport szkolą się w sportach zimowych, tj. narciarstwie biegowym i saneczkarstwie lodowym oraz halowej piłce nożnej i piłce ręcznej.
1984
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Utworzono dodatkowo Liceum Zawodowe o kierunkach: mechanik naprawy maszyn i urządzeń (dla chłopców) i pracownik administracyjno-biurowy (dla dziewcząt). Stąd też wzięła się nazwa szkoły: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Nauczanie zorganizowano w ciągu 6. dni (od poniedziałku do soboty), wydłużając odpowiednio ferie. Lekcje zaczynały się o godzinie 7.15. Szkoła przez cały okres funkcjonowania prowadziła również internat dla młodzieży. Na początku lat 80. Kuratorium Oświaty i Wychowania zakupiło rozpoczętą budowę pensjonatu z przeznaczeniem na nowy internat. Następnie organ prowadzący (Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze) zajął się dokończeniem jego budowy.
1.09.2001
Nowy internat
Nowoczesny, piękny internat oddano do użytku 1 września 2001 r. W czasie ferii letnich i zimowych staramy się pozyskiwać dodatkowe środki poprzez wynajmowanie internatu zorganizowanym grupom młodzieży z całej Polski.
1.09.2001
Nowa organizacja roku szkolnego
Od 1 września 2001 r. zmieniono organizację pracy Szkoły. Do tej pory pracowano 6 dni w tygodniu od godz. 7:30, ferie były wydłużone. Ponieważ liczba sportowców (przez wzgląd na których tak organizowano rok szkolny) zmalała już kilka lat wcześniej, od roku szkolnego 2001/2002 ustalono pięciodniowy tydzień pracy od godziny ósmej. Ferie odbywają się w terminie wyznaczonym dla całego województwa.
1.09.2002
Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu
Ponieważ nazwa Szkoły była myląca, sugerując, że mogą do niej uczęszczać tylko sportowcy, (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu), dodano do niej przymiotnik "licealnych". Pomysł zyskał akceptację rodziców, nauczycieli i uczniów. Organ prowadzący uchwałą zmienił nazwę placówki. Od 1.09.2002 r. Posługiwaliśmy się nową: Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.
wrzesień 2006
Nowy organ prowadzący i kierunki kształcenia
Od września 2006 r. prowadzenie Szkoły przejął Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Intensywny rozwój bazy hotelarskiej w Karpaczu przyczynił się do podjęcia decyzji o uruchomieniu nowego kierunku kształcenia związanego z turystyką i hotelarstwem. 1 września 2006 r. uczniowie rozpoczęli naukę w Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, rok później w Technikum w zawodzie kucharz (dzisiaj Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych). Zajęcia odbywają się w wyposażonych na potrzeby kształcenia w obu zawodach specjalistycznych pracowniach w Szkole i internacie. Dużym ułatwieniem dla uczniów jest fakt, że załatwianiem miejsc praktyk zawodowych od początku do końca zajmuje się Szkoła, a odbywają się one w renomowanych hotelach i pensjonatach.
2007
Remont auli i nowe pracownie
Wpisana do rejestru zabytków piękna aula była systematycznie dewastowana, gdyż brakowało w Szkole sali gimnastycznej, a właśnie w auli odbywały się lekcje wychowania fizycznego i treningi. W czasie wakacji 2007 r. remont i renowacja wyposażenia auli zostały zakończone renowacją boazerii. Zakończył się też kapitalny remont pomieszczenia przylegającego do auli. Wyposażone w sprzęt i pomoce, pełni rolę jednej z pracowni zawodowych dla uczniów Technikum. Obydwa pomieszczenia doprowadzane zostały do stanu sprzed wojny pod nadzorem konserwatora zabytków.
czerwiec 2011
Nowa hala sportowa
W grudniu 2007 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej, która została oddana do użytku w czerwcu 2011 r. (Wcześniej, przez wiele lat lekcje WF-u odbywały się na auli, która przez to ulegała dewastacji. Od roku szkolnego 2001/2002 WF odbywał się w wynajętej od klubu sportowego salce gimnastycznej).
1.09.2013
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
W roku 2013 nazwa Szkoły zmieniła się na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Polskich Olimpijczyków. Od tego roku Szkoła ma także nowy sztandar.
1.09.2019
Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
Kolejna reforma edukacji przywróciła 8-klasową szkołę podstawową i zlikwidowała gimnazja. W związku z tym konieczna była również zmiana nazwy naszej Szkoły.

Odnowiony budynek Szkoły

W 2018 r. przeprowadzono termomodernizację budynku, przez co zyskał on piękny wygląd (i dużą oszczędność energii cieplnej), a uczniowie i pracownicy większy komfort pracy.

Remonty w Szkole trwają praktycznie od marca 2001r. nieprzerwanie do dzisiaj. Kapitalny remont wykonano we wszystkich pomieszczeniach, a większość z nich wyposażono w nowe meble i pomoce dydaktyczne.
Od podstaw utworzono nowoczesną pracownię języków obcych oraz informatyczną.

W 2006 r. zainstalowano na dachach Szkoły i internatu instalację przeciwoblodzeniową, gdyż po każdej zimie powstawały duże szkody.

Archiwalna witryna www

Nasza dotychczasowa witryna szkolna. Są tam artykuły z lat 2014-2019.

Skip to content