24 czerwca, 2022

Day

Międzynarodowa współpraca szkół, wymiana doświadczeń i wiedzy zaowocowała w tym roku szkolnym projektami, które zostały nagrodzone przez FRSE. W dniu 06.06.2022r. odbyła się ceremonia wręczenia nagród, która miała miejsce w Fortecy Kręglickich w Warszawie. Wzięli w niej udział koordynatorzy wyróżnionych projektów, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty oraz dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek. Ceremonie rozdania...
Read More
Dobiega końca realizowany w naszej szkole od października 2021 r. projekt Kompetencje 4.0. Partnerem wiodącym jest Okręgowa Izba Handlowa z Liberca w Republice Czeskiej. Projekt kładzie nacisk na konieczność wzmacniania kompetencji z zakresu przedsiębiorczości o aspekty wynikające z wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na pograniczu czesko-polskim.   Liderami projektu zostali Ewa...
Read More
Skip to content