Nasza EKOchoinka!

Edukacja ekologiczna nie tylko może odmienić zajęcia przedmiotowe i pozalekcyjne. Wierzymy, że może ona pomagać także w tym, żeby szkoła stawała się miejscem, które buduje postawę odpowiedzialności za przyrodę i daje przykład całej społeczności szkolnej i lokalnej.

W bieżącym roku wszystkie klasy na zajęciach z  wychowawcą, przystąpiły do wytwarzanie dekoracji świątecznych z surowców wtórnych. Ozdoby choinkowe konstruowane były z makulatury, odpadów tworzyw sztucznych i metalu (np. opakowania, kartony, kartki, gazety, butelki plastikowe, zakrętki, rurki, talerzyki plastikowe, puszki itp.).

Założeniem naszych działań jest wzrost świadomości uczniów oraz zwiększenia ich aktywności w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Poza tym jest szansą na osiągnięcie innych celów. Zwiększy się świadomość możliwości powtórnego wykorzystania odpadów komunalnych – recykling i upcykling. To powinno powodować rzadsze pozbywanie się odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego i miejmy nadzieję, przyczyni się  do twórczego wykorzystywania surowców wtórnych.                                                                                                                       

Choinka jest świąteczna i ekologiczna, a my mamy poczucie ogromnego zadowolenia. Miłej przedświątecznej atmosfery z ekologią w tle!

Skip to content