13 marca, 2023

Day

Dariusz Chętkowski polityka.pl NIESTABILNA MATURA Dwa miesiące przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki zmieniono wymagania z języka polskiego. Z listy pytań jawnych, na podstawie których uczniowie powtarzają do matury, skreślono dzisiaj prawie połowę zadań. Pozostawione pytania oraz skreślone – na końcu pliku – można zobaczyć tutaj. Nie ma już pytań trudniejszych,...
Read More
Skip to content