Podsumowanie Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej 2024

W dniu 22 kwietnia 2024 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Konkurs został zaplanowany w Dzień Ziemi aby zwrócić uwagę uczniów na problemy zachodzące w środowisku naturalnym.                                                                                                                    Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych, zaspakajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy biologicznej, kształtowanie wrażliwości ekologicznej, zachęcanie do aktywnego  współuczestniczenia w ochronie środowiska oraz poznanie form ochrony przyrody w Polsce.

Zgodnie z Regulaminem konkurs był jednoetapowy, składał się z 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru i trwał 30 minut. Do zadań były wskazane trzy  odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa.  Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymywał 1 punkt.

Średni wynik testu konkursowego to 17 punktów, co świadczy o wysokim stopniu trudności pytań konkursowych sprawdzających szczegółową wiedzę o tematyce ekologicznej.

Zwycięzcami konkursu zostają 3 osoby, które uzyskały największą liczbę punktów:

  • 1 miejsce = 21 punktów: Katarzyna Polowczyk  3T, Igor Gajdamowicz  2A
  • 2 miejsce = 20 punktów: Wiktoria Frontczak  2TH.

 

Do konkursu przystąpiło 37 uczniów, którzy reprezentowali następujące klasy:

  • 1 AS = 7 osób,
  • 1 A = 7 osób,
  • 2 A = 3 osoby,
  • 1TH = 1 osoba,
  • 2 TH = 6 osób,
  • 2 TG = 6 osób,
  • 3 TH = 6 osób,
  • 4 T = 1 osoba.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i zainteresowanie bardzo ważnymi we współczesnym świecie problemami, a laureatom konkursu serdecznie gratuluję!

Skip to content