Matura 2023. CKE opublikowała przykładowe arkusze egzaminu w nowej formule

msn.pl

MATURA 2023. CKE OPUBLIKOWAŁA PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINU W NOWEJ FORMULE

Zgodnie z zapowiedziami na początku marca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze maturalne ze wszystkich przedmiotów. Maturę w nowej formule napiszą uczniowie po raz pierwszy w 2023 roku.

Nowa formuła matury to jeszcze skutek reformy edukacji Anny Zalewskiej i likwidacji gimnazjów. Kiedy utworzono ośmioklasowe podstawówki, czteroletnie licea i pięcioletnie technika, trzeba było też zmienić podstawy programowe. A z tym automatycznie wiążą się zmiany na egzaminie dojrzałości. W 2023 roku przystąpią do niego po raz pierwszy uczniowie po czteroletnim liceum.

Matura 2023 i 2024. CKE pokazała arkusze

„Opublikowaliśmy arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w nowej formule – z wszystkich przedmiotów, na wszystkich poziomach, w wersji standardowej i dostosowanej do potrzeb zdających z niepełnosprawnościami” – poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wymagania egzaminacyjne mają obowiązywać uczniów, którzy przystąpią do matury w 2023 i 2024 roku.

Nauczyciele odetchnęli z ulgą, choć wciąż przypominają, że to zdecydowanie za późno. Od miesięcy zwracali uwagę na to, że wciąż nie znają szczegółów przyszłorocznych egzaminów, a uczniowie w liceach, którzy podejdą do nowej matury, uczą się już prawie trzy lata, z czego część zdalnie. – To mocno nie w porządku w stosunku do nauczycieli i uczniów. My też musimy nauczyć się nowych typów zadań, wdrożyć w nowe zasady, tak by potem przekazać je uczniom. Nie zmienia się zasad w trakcie gry – tłumaczyła w rozmowie z RadioZet.pl Jagoda Banaszczyk, nauczycielka matematyki w liceum.

Według nowej formuły za rok młodzież obowiązkowo przystąpi do egzaminów pisemnych z polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe będą też egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. Żeby zdać maturę, trzeba będzie zdobyć minimum 30 proc. punktów z pisemnego polskiego, matematyki i języka obcego.

Matura 2023 trudniejsza, przekrojowa

I nie będzie to już takie proste, bo jak tłumaczą nauczyciele, poziom trudności nowej matury jest znacznie wyższy, polecenia są skomplikowane, a zadania przekrojowe, więc jeszcze więcej osób maturę obleje. Sami pedagodzy zastanawiają się, czy zdaliby takie egzaminy.

Najwięcej zmian pojawiło się na języku polskim. Maturzyści na egzaminie pisemnym dostaną do rozwiązania dwa arkusze: „tekst historycznoliteracki”, czyli przekrojowy sprawdzian wiedzy wymagający znajomości wszystkich epok, lektur oraz  „język polski w użyciu”, a drugi to wypracowanie na minimum 400 słów, w którym z pamięci trzeba będzie się odwołać do wybranych lektur (do tej pory wypracowanie było na min. 250 słów i lektura była podana).

Na maturze ustnej 2023 maturzyści wylosują dwa pytania (do tej pory było jedno): pierwsze ma dotyczyć znajomości wybranej lektury, a drugie szerszych zagadnień związanych z literaturą, sztuką, albo językiem. Na liście podanej przez CKE łącznie jest 280 zagadnień. To oznacza, że na poziomie podstawowym uczeń będzie musiał znać ponad 40 tekstów (było 13), na rozszerzeniu – prawie 60. Jedną trzecią pozycji powinno się usunąć.

RadioZET.pl

Skip to content