Darowizna z „Jelenia Plast-u”

Nasza szkoła otrzymała w dniu 29.09.22 r. wsparcie rzeczowe od firmy Jelenia Plast.

To już po raz trzeci darowizna od jeleniogórskiej firmy produkującej artykuły z tworzyw sztucznych pozwala nam na doposażenie pracowni hotelarskiej i gastronomicznej, a co za tym idzie podnosi jakość kształcenia zawodowego.

Każdy gest dobrej woli wspierający młodzież w procesie edukacji jest dla nas bezcenny. Dziękujemy!

Skip to content